Етика бізнесу

Стиль і манери бізнесмена

Всім відоме прислів’я: "По одягу зустрічають, а по розуму проводжають. Тому найперше, на що звертають увагу - це зовнішній вигляд та манери. Від першого враження, як правило, залежить ставлення до особи — симпатія чи антипатія.

У розділі розглядаються аспекти, що формують позитивний образ (імідж) бізнесмена.

Ключові поняття

Стиль - характерний вид, різновид будь-чого, який полягає в особливих ознаках, властивостях. Стосовно людини, стиль складається з того, що ми вбачаємо в людині, чи бачимо на людині (наприклад, стиль одягу тощо).

Манери – спосіб що-небудь робити, та чи інша особливість поведінки (наприклад манера розмовляти і т. ін.).

Самооцінка - це оцінка власних вчинків, властивостей, переконань, мотивів. У зарубіжній психології самооцінка - це особиста компетентність.

Імідж - (від англ. image - образ, престиж, репутація) - емоційно забарвлений стереотип сприйнятгя буденною свідомістю будь-кого, будь-чого. Відомий соціолог Е. Гофман зазначив, що імідж - це "мистецтво керувати враженням".