Публічне управління: термінологічний словник

Юридична особа приватного права

ЮРИДИЧНА ОСОБА ПРИВАТНОГО ПРАВА - організація, яка створюється на підставі установчих документів або на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом. © Снісаренко Л.Ю.