ЦИФРОВІЗАЦІЯ - процес упровадження цифрових технологій для вдосконалення діяльності людини, суспільства і держави. Ц. публічного врядування - стрибкоподібний процес цифрових трансформацій публічного врядування у цифрове врядування (управління).

© Куйбіда В.С., Карпенко О.В.