Публічне управління: термінологічний словник

Формування еліти в державному управлінні

ФОРМУВАННЯ ЕЛІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ - цілеспрямований процес створення особистості за певними найкращими ознаками, що передбачає заходи, спрямовані на її розвиток, та обов’язково включає її свідомий саморозвиток.

© Сурай І.Г.