Публічне управління: термінологічний словник

Форми місцевого самоврядування

ФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - способи реалізації місцевого самоврядування як права вирішувати питання місцевого значення: 1) форми безпосереднього волевиявлення громадян - місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, інші форми прямої демократії; 2) форми взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування - “сильна рада - мер”, “сильний мер - рада”, “рада - менеджер”, комбінована, комісійна; 3) організаційні форми діяльності суб’єктів місцевого самоврядування - сесія ради (пленарне засідання та засідання постійних і тимчасових комісій), засідання виконавчого комітету, робота сільських, селищних, міських голів та голів районних і обласних рад, дорадчо-консультативних органів (президія, колегія тощо), робота депутатів місцевих рад у виборчих округах тощо; 4) форми співробітництва територіальних громад - делегування завдань з передачею відповідних ресурсів, реалізація спільних проектів, спільне фінансування (утримання) об’єктів комунальної власності, утворення спільних підприємств, установ і організацій - інфраструктурних об’єктів та ін.

© Мамонова В.В.