Публічне управління: термінологічний словник

Субституційний приватний партнер

СУБСТИТУЦІЙНИЙ ПРИВАТНИЙ ПАРТНЕР - юридична особа приватного права або фізична особа - підприємець, яка бере на себе зобов’язання щодо реалізації проекту публічно-приватного партнерства (ППП) на умовах, передбачених контрактом ППП або акціонерною угодою, у разі, якщо буде доведено факт неспроможності виконати свої зобов’язання щодо реалізації проекту ППП основним приватним партнером у встановлені строки згідно з чинним законодавством.

© Сороченко А.В.