Публічне управління: термінологічний словник

Стратегічні наративи (метанаративи)

СТРАТЕГІЧНІ НАРАТИВИ (МЕТАНАРАТИВИ) - сукупність скоординованих комунікативних дій, які об’єднують, узгоджують впливи всіх складників стратегічних комунікацій і доступні для сприйняття цільовими аудиторіями. Формуються державою і відображають національні цінності у вигляді стратегій розвитку, законодавчих актів, виступів вищих державних посадовців, а також творів науки, мистецтва, культури.

© Соловйов С.Г.