Публічне управління: термінологічний словник

Стратегічний підхід до державно-управлінських нововведень

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ НОВОВВЕДЕНЬ - ієрархія взаємопов’язаних стратегічних та програмно-цільових рішень, що спрямовані на розв’язання слабко структурованих проблем, пов’язаних із масштабним оновленням організації та діяльності системи органів публічної влади на інноваційних засадах.

© Попов С.А.