Публічне управління: термінологічний словник

Стабільність суспільно-політична

СТАБІЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА - стан суспільства та політичної системи, для якого характерна певна стійкість, єдність, цілісність, здатність до ефективної та конструктивної взаємодії щодо досягнення цілей суспільного роз-витку, а також мобілізації всього потенціалу держави й суспільства для захисту власних інтересів, подолання небезпеки.

© Шевченко М.М.