Публічне управління: термінологічний словник

Спільна політика безпеки і оборони

СПІЛЬНА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ - найважливіший елемент спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу, який має на меті посилення можливостей Євросоюзу у сферах забезпечення миру та запобігання конфліктним ситуаціям, у тому числі боротьби з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення, поширенням регіональних конфліктів та організованої злочинності.

© Паламарчук Т.П.