СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД - спосіб представлення будь-якого виду діяльності її головними взаємозв’язаними складовими: основним та управлінським процесами, ресурсним забезпеченням, провідними видами та способами супроводу.

© Попов С.А.