Публічне управління: термінологічний словник

Система базових цінностей суспільства

СИСТЕМА БАЗОВИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА - система моральних, політичних, національних, соціальних, громадянських цінностей, погоджена і схвалена суспільством у процесі загальнонаціонального діалогу, яка виступає орієнтиром нації на шляху державотворення.

© Карлова В.В.