Публічне управління: термінологічний словник

Сервісна діяльність органів публічної влади

СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ - функція публічного врядування, сутність якої полягає в наданні управлінських послуг фізичним та юридичним особам, які є їх одержувачами - клієнтами (споживачами), а публічні службовці - надавачами (виконавцями), що реалізують ці послуги від імені держави.

© Карпенко О.В.