Публічне управління: термінологічний словник

Секторальна/галузева політика

СЕКТОРАЛЬНА/ГАЛУЗЕВА ПОЛІТИКА - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій щодо розвитку певної сфери чи галузі (міжнародна, екологічна, економічна, макроекономічна, промислова, освітня, гуманітарна, соціальна та ін.).

© Дегтярьова І.О.