Публічне управління: термінологічний словник

Розвиток персоналу публічної служби

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ - прогресивно спрямований процес змін особи, який є зумовленим потребами модернізації публічної служби, результатом якого є виникнення нових якісних характеристик персоналу публічної служби.

© Сурай І.Г.