Публічне управління: термінологічний словник

Ризик-орієнтована стратегія розвитку адміністративно-територіального утворення (АТУ)

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ (АТУ) - комплексний інструмент антикризового управління в АТУ, побудований на засадах проактивного управління системно визначеними ризиками в просторі “стратегічне-поточне-антикризове управління” з метою адаптації та ситуаційної зміни стратегії залежно від ідентифікованого рівню кризової небезпеки.

© Шаров Ю.П.