РЕФОРМА (РЕФОРМИ) ОСВІТИ - процес еволюційних, поступових, довготермінових змін (часткових, кардинальних, радикальних, системних, комплексних тощо) у системі освіти, що ініційовані на урядово-адміністративному рівні й здійснюються під контролем органів публічного управління та громадськості, регулюються законодавчими актами в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних та педагогічних детермінант.

© Гаєвська Л.А.