Публічне управління: термінологічний словник

Раціональність комунікативна

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАТИВНА - теоретико-методологічний спосіб обґрунтування інтерактивної дії (публічно-управлінської зокрема), що характеризується наданням домінуючого статусу розуму, його критично-конструктивній функції пошуку оптимальних вирішень проблем у відкритій конкуренції різних точок зору. Класиком теорії комунікативної раціональності є німецький мислитель Ю.Габермас. Суспільно-владні відносини в сучасному постіндустріальному, інформаційному та демократичному суспільстві ґрунтуються на комунікативних інтеракціях, що визначаються як дискурс - процес артикуляції, обговорення, схвалення й практичного впровадження ідей, проектів тощо. Публічне управління - це не відношення панування й підлеглості, а вільна комунікація діючих осіб на паритетних началах. У ній монопольного права на істинність не має жодна із сторін, а порозуміння досягається владою раціональної аргументації.

© Петровський П.М.