ПУБЛІЧНІ ДАНІ - публічна інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами інформатизації.

© Пігарєв Ю.Б.