Публічне управління: термінологічний словник

Публічна інформація у формі відкритих даних

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ У ФОРМІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ - публічна інформація в одному із форматів від-критих даних (див. формати відкритих даних).

© Пігарєв Ю.Б.