Публічне управління: термінологічний словник

Програма регіонального розвитку

ПРОГРАМА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ - комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів довготривалого характеру, спрямованих на досягнення визначених цілей регіонального розвитку, оформлений як документ, що готується та затверджується в установленому законодавством порядку та реалізується через проекти регіонального розвитку, об’єднані спільною метою.

© Вакуленко В.М.