Публічне управління: термінологічний словник

Повноваження органу публічної влади

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ - зумовлений потребами об’єкта управління та юридично визначений правообов’язок справляти у відповідних формах та належними методами публічно-владний вплив на суспільні відносини, поведінку та діяльність людей і їх колективів з метою реалізації певної публічно-владної функції.

© Мельниченко В.І.