Публічне управління: термінологічний словник

Партнерство публічно-приватне

ПАРТНЕРСТВО ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ - юридично оформлена система відносин між органами публічної влади та юридичними або фізичними особами-підприємцями (приватними партнерами), у процесі реалізації яких ресурси обох сторін об’єднуються з відповідним розподілом відповідальності, ризиків та винагороди між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі з реалізації суспільно важливих проектів.

© Рейтерович І.В.