ПАРЛАМЕНТСЬКІ АКТИ - джерела права, які є результатом правотворчої діяльності парламенту.

© Рябець К.А.