Публічне управління: термінологічний словник

Парадигма інноваційного розвитку суспільства

ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА - сукупність загальнотеоретичних та методологічних засад (концепцій, теорій, підходів, принципів та ін.), які логічно та взаємозв’язано відображають сучасний стан інноваційного розвитку суспільства.

© Попов С.А.