Публічне управління: термінологічний словник

Оцінювання публічної політики

ОЦІНЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ - процес аналізу і прогнозування наслідків реалізації програм публічної політики та її складових.

© Телешун С.О.