НАРОД - історично сформована на визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину своєрідну мову, власну самосвідомість, спільні риси й стабільні особливості культури і психології, специфічні норми господарського життя. Еволюційний ланцюжок: рід - плем’я - союз племен - народність - народ - нація. Відповідно до Конституції України термін “Український народ” є не етнонімом, а політонімом. Цей термін означає спільноту громадян України всіх (різних) національностей.

© Єлагін В.П.