МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ -

особливий спосіб організації соціально-економічних відносин та матеріальних об’єктів на певній території. Виокремлюють такі М.р.т.: аграрного, індустріального, сталого, “розумного”, інклюзивного розвитку, а також модель щастя.

© Дегтярьова І.О.