Публічне управління: термінологічний словник

Метаінформація про дані (метадані)

МЕТАІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАНІ (МЕТАДАНІ) - інформація для опису даних із метою їх ідентифікації, зберігання, пошуку, оцінки, інтерпретації, обробки та управління.

© Пігарєв Ю.Б.