Публічне управління: термінологічний словник

Лідери думок у політичній сфері

ЛІДЕРИ ДУМОК У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ - особистості, які вирізняються своїми психологічними рисами, інтересами і мають активну життєву позицію, широку мережу контактів, зацікавленість у поширенні корисних порад, формують тренд, мають бажання розв’язувати чужі проблеми.

© Зубчик О.А.