Публічне управління: термінологічний словник

Концепція публічного управління

КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ - система наукових поглядів на управління суспільним розвитком, участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів громадянського суспільства у виробленні й реалізації політики щодо врегулювання сфер життєдіяльності суспільства.

© Ребкало В.А., Семьоркіна К.О.