Публічне управління: термінологічний словник

Конфлікт інтересів на публічній службі

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ - суперечність між приватним інтересом особи і її службовими повноваженнями, що може негативно впливати на об’єктивність і спричиняти упередженість при прийнятті управлінських рішень або вчиненні чи невчиненні дій під час виконання цих повноважень. Розрізняють потенційний і реальний К.і.п.с. Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” врегулювання потребує реальний конфлікт інтересів.

© Ковальова Т.В.