Публічне управління: термінологічний словник

Компетенція суб’єкта публічного управління

КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ - сукупність установлених конституцією, законами та підзаконними нормативно-правовими актами прав та обов’язків (повноважень) органів публічної влади, а також їх посадових осіб щодо управління публічними справами, забезпечення реалізації публічно-владного механізму управління, що визначає його місце в системі органів публічної влади.

© Шумляєва І.Д.