Публічне управління: термінологічний словник

Компетенція органу публічної влади

КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ - юридично встановлена сукупність правообов’язків конкретного суб’єкта щодо вирішення в належній формі та відповідними методами певного кола суспільно значущих справ у визначеній сфері відання.

© Мельниченко В.І.