КОМІСІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКА - спеціальний орган, утворений з депутатів, головною метою якої є: підготовча робота зі створення й оцінки законопроектів, контролю за виконанням закону чи контролю за діяльністю виконавчої влади, а також для виконання якогось конкретного завдання. Парламентські комісії бувають: постійними і тимчасовими, спеціалізованими та універсальними.

© Григорович Л.С.