Публічне управління: термінологічний словник

Категорії публічного адміністрування

КАТЕГОРІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ - 1) загальні поняття, що відтворюють найбільш суттєві властивості та відношення предметів і явищ; 2) сукупність суспільних відносин, пов’язаних із соціально-економічними і політичними змінами в інтересах суспільства; 3) співвідношення понять у науці публічного управління та адміністрування; 4) сукупність таких думок, які ввібрали в себе знання про явища публічного адміністрування, їх властивості і ознаки.

© Драгомирецька Н.М.