Публічне управління: термінологічний словник

Кадрове планування в публічному управлінні

КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ - сукупність рішень, що спонукають до визначення майбутніх цілей і дій у межах функціональних сфер управління людськими ресурсами організацій у системі публічного управління, та загалом системи публічного управління; є одним із засобів забезпечення поточних і майбутніх кадрових потреб.

© Сурай І.Г.