Публічне управління: термінологічний словник

Інформаційна публічна політика

ІНФОРМАЦІЙНА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА - сукупність основних напрямів і способів впливу органів публічної влади з метою отримання, використання, поширення та зберігання інформації. І.п.п. реалізується в публічному просторі та підтримується інформаційно-комунікаційними ресурсами.

© Таран Є.І.