Публічне управління: термінологічний словник

Інноваційність проекту місцевого розвитку

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОЕКТУ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ - суб’єктно- орієнтована характеристика проекту, яка базується на потенціалі отримання від використання його продукту обґрунтовано визначеної нової якості діяльності для конкретного суб’єкта - користувача продукту проекту (бенефіціарів територіальної громади, території та органів управління нею, органу місцевого само-врядування та ін.), що визначає рівень прикладної цінності проекту для його зацікавлених сторін.

© Шаров Ю.П.