Публічне управління: термінологічний словник

Інноваційний потенціал органу публічної влади

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ - спроможність необхідних і достатніх за обсягом та якістю ресурсів органу публічної влади до успішного впровадження нововведень за наявності відповідних зовнішніх можливостей і умов.

© Попов С.А.