Публічне управління: термінологічний словник

Інноваційна діяльність системи органів публічної влади

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ - діяльність, що системно поєднує управління, здійснення й забезпечення процесів поширення нововведення та інноваційних процесів у системі ОПВ з використанням зовнішніх та внутрішніх ресурсів, можливостей, видів і способів супроводу.

© Попов С.А.