Публічне управління: термінологічний словник

Індикатори економічної безпеки

ІНДИКАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ - реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції у сфері економічної безпеки. Розрізняють: 1) оптимальні значення індикаторів - інтервал величин, у межах яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних процесів в економіці;

2) порогові значення індикаторів - кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції в економіці;

3) граничні значення індикаторів - кількісні величини, порушення яких спричиняє загрозливі процеси в економіці.

© Чернятевич Я.В.