Публічне управління: термінологічний словник

Захист суб’єктивних прав і законних інтересів

ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ - передбачене законодавством застосування заходів правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного чи оспорюваного її права, як безпосередньо, так і опосередковано - через звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (позасудовий захист) та судів (судовий захист).

© Мельниченко В.І.