Публічне управління: термінологічний словник

Засоби (знаряддя) державної політики

ЗАСОБИ (ЗНАРЯДДЯ) ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ - засоби впливу з боку уряду на економіку, суспільство та громадян для досягнення конкретних цілей політики.

© Зубчик О.А.