Публічне управління: термінологічний словник

Забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ (МУНІЦИПАЛЬНИХ) ПОСЛУГ - процеси й заходи інфраструктурного, зовнішнього по відношенню до послуги характеру, за допомогою яких при просуванні до клієнта у мінливому зовнішньому середовищі підтримується запланований з урахуванням чинної нормативно-правової бази, стандартів та правил рівень якості послуги, а ключовими для цього є процеси моніторингу, контролю, оцінювання якості послуг.

© Шаров Ю.П.