ЕТИКА ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ - заснована на усвідомленні професійного призначення система цінностей, етичних принципів і норм, які відображаються у свідомості публічних службовців, орієнтують і регулюють їх відносини та діяльність у сфері публічної служби.

© Василевська Т.Е.