Публічне управління: термінологічний словник

Емоційна компетентність керівника

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА - набута здатність успішно вирішувати завдання емоційної саморегуляції, управляти емоціями співробітників, створювати сприятливий емоційний простір у процесі управлінської діяльності, коригувати стиль керівництва з огляду на емоційну тональність конкретної ситуації та приймати оптимальні рішення з урахуванням результатів аналізу емоційної інформації.

© Воронько Л.О.