ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК - імовірнісна оцінка втрат (збитків) або доходів (виграшів) унаслідок бажаних або очікуваних результатів прийнятих господарюючих рішень та дій.

© Чернятевич Я.В.