Публічне управління: термінологічний словник

Ділова комунікація публічних службовців у системі публічного управління

ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ - сукупність технологій та прийомів взаємодії органів влади як із зовнішнім середовищем, так і для забезпечення режиму ефективного обміну інформацією у внутрішньому середовищі органів публічного управління з метою встановлення ділових відносин у всіх сферах громадянського суспільства.

© Дзяна Г. О.