Публічне управління: термінологічний словник

Динаміка соціокультурного розвитку

ДИНАМІКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ - неоднорідний потік змін соціальної та культурної структури суспільства у процесі її взаємодії з іншими соціокультурними утвореннями, для якого характерні цілісність, наявність тенденцій та спрямованість вектора руху до незворотних змін соціокультурної системи, що уможливлює перехід до якісно нового стану.

© Клешня Г.М., Орденов С.С.